Cena Wernera von Siemense

Přihlašování do nového ročníku bude spuštěno 1. srpna 2024

let
Konání soutěže
 
Počet oceněných
M Kč
Vyplaceno v cenách
M Kč
Pro letošní vítěze

Kategorie soutěže

Nejlepší diplomová práce
55 000 Kč
Nejlepší disertační práce
70 000 Kč
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
300 000 Kč
Nejlepší pedagogický pracovník
50 000 Kč
Doporučení vítěze
10 000 Kč

Časový harmonogram

1. srpna 2024
Přihlášky do soutěže
30. listopadu 2024
Uzávěrka přihlášek
17. ledna 2025
Zasedání porot
31. ledna 2025
Oznámení výsledků přihlášeným
19. března 2025
Slavnostní vyhlášení vítězů

Máte další otázky?

Zajímá vás, jaká je výše odměny, do kdy se můžete přihlásit nebo komu je soutěž určena? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek najdete v častých dotazech.

Český Siemens udělil Ceny Wernera von Siemense za rok 2023 nejlepším studentům, mladým vědcům a  pedagogům. Vítězné práce z oblasti technických a přírodovědných oborů vybraly odborné poroty v kategoriích: 

nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. 

Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla udělena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za překonání překážek ve studiu a za absolventské práce na téma Průmysl 4.0 a Chytrá infrastruktura a energetika.

Odborné poroty vybíraly z 496 přihlášek. Z celkového počtu přihlášených tvořily ženy 29 %, mezi oceněnými pak představují 25 %. 

V Ústavu pro péči o matku a dítě jsme velmi pyšní, protože bylo čestné uznání  uděleno také naší kolegyni, biomedicínské inženýrce, paní Ing. Věře Šramhauserové, za nejlepší diplomovou práci na téma Průmysl 4.0 za inovativní přístup k propojení Průmyslu 4.0 a biomedicíny za práci Prototyp IoT komunikačního zařízení k digitalizaci ve zdravotnictví.

BLAHOPŘEJEME!🌸

Cenu Wernera von Siemense pořádá již 26 let český Siemens v partnerství s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací.

#upmd #podoli #praha❤️ #porodnice #oceneni #cenawerneravonsiemense #blahoprani #tradice #bezpeci #profesionalita

Záštity

Partneři