Kategorie soutěže

Nejlepší diplomová práce
55 000 Kč
Nejlepší disertační práce
70 000 Kč
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
300 000 Kč
Nejlepší pedagogický pracovník
50 000 Kč
Doporučení vítěze
10 000 Kč