O Ceně

Již dvacet pět let oceňujeme nadané studenty, inspirativní pedagogy a nadšené vědce prestižní cenou, která sbližuje hranice průmyslu a vědy.

Vytrvalost, odvaha a vůle zvítězit

Tyto tři vlastnosti stojí za celosvětovým úspěchem a pevnými základy společnosti Siemens. A těmito vlastnostmi disponoval i Werner von Siemens, který nejenže založil prosperující společnost, ale nebál se s vervou vrhnout do výzkumných projektů, nad nimiž mnozí jen nevěřícně kroutili hlavou. A právě tyto nekonvenční myšlenky a postupy daly vzniknout Ceně Wernera von Siemense, protože i my věříme, že výzkum a inovace jsou tou správnou investicí do budoucnosti.

Odměna a prestiž

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV. Od roku 1997 jsme na odměnách rozdělili již více než 15 000 000 Kč mezi 450 studentů, pedagogů a vědců a jsme rozhodnuti v tomto úsilí i nadále pokračovat.

Kategorie soutěže

Nejlepší diplomová práce
55 000 Kč
Nejlepší disertační práce
70 000 Kč
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
300 000 Kč
Nejlepší pedagogický pracovník
50 000 Kč
Ocenění za překonání překážek
50 000 Kč
Doporučení vítěze
10 000 Kč

Jak vznikají pamětní medaile předávané vítězům?