Termíny

Časový harmonogram

1. srpna 2024
Přihlášky do soutěže
30. listopadu 2024
Uzávěrka přihlášek
17. ledna 2025
Zasedání porot
31. ledna 2025
Oznámení výsledků přihlášeným
19. března 2025
Slavnostní vyhlášení vítězů