Pravidla

Pravidla soutěže Ceny Wernera von Siemense.

Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Společnost Siemens, s. r. o., reprezentant všech společností skupiny Siemens v České republice (dále jen „Siemens“), ve snaze podpořit prestiž českého vysokého školství a výzkumných pracovišť se zaměřením na technické a přírodovědné práce a ukázat jejich kvalitu vyhlašuje Cenu Wernera von Siemense 2023, zaměřenou především na studenty a mladé vědce a na pedagogické pracovníky (dále jen „Cena“). Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na českých vysokých školách, patří k dlouhodobé strategii společnosti Siemens.